PROSTOR MEZI ŠKOLAMI /2016/

Soutěžní návrh prostranství mezi školami v centru Červeného Kostelce, který v závěrečném hodnocení skončil na čtvrtém místě. Spoluautory návrhu jsou Ing. arch. V. Kopal a ing. arch. J. Miller. Dochází ke zpřístupnění památníku v centru parku k doplnění vodního prvku, vytvoření míst k sezení ve formách kvádrů obložených dřevěným laťováním a dřevěných relaxačních lavic v severozápadní části, umístění nového osvětlení (hlavní osy jsou osvětleny bodovými zapuštěnými svítidly a obvod je lemován tyčovým osvětlením) a definování materiálů nových povrchů. V jižní části vznikají parkovací místa, kaskádovité posezení a nový objekt, který půdorysně reaguje na historickou stopu v těchto místech. Skrývá v sobě prostory pro občerstvení a variabilní prostor pro možné výstavy, různé zájmové aktivity, besedy apod.