HOSTIVAŘ /2016/

Objekt nacházející se na rozhraní ulic Vladycká a Miranova v Praze - Hostivaři. Relativně malý nárožní pozemek v sobě skýtal ještě další limity v podobě dvou přes něho probíhajících vodovodních řadů. Proto byl preferován spíše vyšší charakter na menší půdorysné ploše. Přízemí obsahuje společný obytný prostor propojený se zahradou a nezbytné technické a hygienické zázemí. Před objektem je možnost odstavení dvou osobních automobilů. Druhé nadzemní podlaží je vyhrazeno soukromé části v podobě dvou pokojů a pracovny. V nejvyšším podlaží je situována ložnice s koupelnou a střešní terasa s krytou částí. Na fasádě dominuje tmavá omítka doplněná dřevěným obložením, které se opakuje také v pojetí oplocení.