KRUŽÍKOVI /2014/

Pozemek leží v jihovýchodní části obce Strašín nedaleko Říčan na samém konci ulice Pro nově vznikající objekty tu není určena uliční čára. V nejbližším okolí sousedí s nízkou zástavbou individuálního vesnického nebo spíše příměstského bydlení a volnými lučními plochami, do kterých jsou otevřeny hlavní výhledy z domu. Rodinný dům je osazen do jihozápaního cípu parcely v návaznosi na již vybudované oplocení včetně vjezdové brány, vstupní branky a pílířů elektro, HUP. Prostor před garáží je vymezen k odstavení osobních automobilů. Architektonické řešení vychází z půdorysné koncepce katalogového domu vybraného investory stavby. Tento byl dále upravován a rozpracováván podle přání klientů, týkajících se stavebního programu a orientace jednotlivých místností ke světovým stranám. Dalším faktorem jsou možnosti dané lokací pozemku, jeho profilem, orientací a výše zmíněnou situací na něm. Návrh sestává z primárních jednoduchých hmot inspirovaných dřívějšími vesnickými objekty a jejich charakterem. Uspořádání a materiálové pojetí se propisuje do jednoduchého optického působení.