ARNOŠT /2014/

Objekt RD v Praze, Dolních Počernicích je navržen jako dvoupodlažní a splňuje požadavek na zastavěnost pozemku max. 30%. Půdorys vychází ze stavebního programu požadovaného investorem a zároveň respektuje a zachovává vzrostlou zeleň a starou studnu na pozemku. Vjezdem se dostáváme pod kryté automobilové stání a zároveň krytý hlavní vstup. V severní části dispozice se nachází zádveří, šatna, tech. místnost a přes chodbu se dostaneme do koupelny a obytného prostoru, který dále zpřístupňuje hostinský pokoj a je propojen s exteriérem. Schodištěm se z něho můžeme dostat do druhého podlaží obsahujícího dva pokoje s terasami, ložnici a koupelnu. Měřítko a rastr fasády udává cihelný obklad spolupůsobící v kombinaci s rámy a výplněmi otvorů vyvedenými ve světlém dřevě a cihelnými omítnutými překlady.