BUT-KA /2013/

Objekt je situován na jižním svahu. Ten se nachází ve východní části Dvora Kr., kde městská krajina začíná pomalu přecházet do krajiny přírodní. Jde o jednopodlažní dřevostavbu nízkoenergetického až pasivního standardu založenou na soustavě mikropilot. Řešení vychází z místních geologických podmínek. Hlavní hmota je zastřešena sedlovou střechou na níž navazuje pultové zakrytí "kukaně" natočené směrem do údolí. Z obytných prostor je přístupná terasa. Fasádu tvoří svislá prkna vynesená na laťovém roštu. Střešní svody jsou za ní skryté, krytinou je falcovaný plech. Druhá verze vychází z diskuze o první. Spolu s klientem jsme dospěli k názoru, že vzhledem k tomu, že objekt má být pasivního standartu, bude lepší maximálně zjednodušit jeho půdorys. Dále došlo k lehkému přeskupení místností, redukci a úpravě ploch terasy a jejich zakrytí buď pergolou (požadavek na krytou terasu je splněn použitím průhledného polykarbonátu na vrchní části nosníků pergoly), nebo přesahem střechy. Bylo upuštěno od umístění solárních panelů na jižní stranu střechy a proto se střešní rovina změnila na pultovou s přesahem právě nad jižní částí, tak aby zajišťovala částečné zastínění francouzských oken.