Havelková /2017/

Lokalitu si vybrala pro své žití vitální důchodkyně. Leží v blízkosti Trutnova, na začátku obce Starý Rokytník. Vymezuje ji polní cesta vinoucí se pod lesem a koryto potoka, nebo spíš stroužky na spodní straně. Do svažitého terénu je zapuštěn návrh rekreační zděné stavby čítající tři podlaží. Částečně otevřený suterén s venkovní pracovní plochou a místnostmi wc a skladu, hlavní obytný prostor o podlaží výše, doplněný o koupelnu a přístupný po exteriérovém schodišti a podkrovní prostor, kde je možný případný rozvoj dalšího bydlení.