ČERNOŠICE /2017/

Návrh RD do západní části Černošic, oblasti Nová Vráž. Parcela je situována do blízkosti lesa, takže její využitelná plocha je redukována ochranným pásmem. Dům je otevřen především jihovýchodním směrem do vstupního atria a na východní pobytovou zahradu. Od sousedního západního pozemku je oddělen cihelnou zdí, která probíhá dále podél příjezdové komunikace, kde pak přechází v garáž. Dispozičně je dům členěn na společenskou část, navazující na zádveří a zpřístupňující schodištěm galerii v podkroví a část soukromou, která navazuje v přízemí a obsahuje pokoje s hygienickým zázemím. Materiálově se jedná o zděnou stavbu s větranými fasádami obloženými dřevěným vertikálním obkladem.