KAMENICE /2017/

Návrh je osazen do svahu. Vstup je orientován ze severní strany, směrem k ulici. Vstupní podlaží obsahuje soukromou část čítající ložnici a dva pokoje a v návaznosti na zádveří ordinaci tak, aby byly jednotlivé provozy co nejvíce odděleny. Částečně zapuštěné podlaží je zónou společnou, navíc obsahuje pracovnu potažmo ložnici a technickou místnost. Garáž je vysunuta z půdorysu domu východním směrem. Zadní jižní stěna výškově navazuje na opěrnou zeď a je využita jako lezecká stěna.