DPS POLICE NAD METUJÍ /2016/

Studie dvou variant umístnění a pojednání objektu samostatně stojící novostavby DPS o 18 nových bytových jednotkách doplněných o nezbytně nutné a s nimi související prostory. V první variantě o třech nadzemních podlažích i v druhé o podlaží nižší je obytná část od části provozní a administrativní hmotově, v první variantě i materiálově oddělena.