DD NOVÝ BYDŽOV /2013/

Klient koupil tři sousedící parcely podél ulice Na Šarlejích. Na těch momentálně stojí dvě bytové stavby v dezolátním stavu. Dle investorova rozhodnutí dojde k jejich demolici a na jejich místě následně vznikne domov důchodců s kapacitou devatenácti pokojů, nutným sociálním a technologickým zařízením a místnostmi sloužícími k realizaci svých návštěvníků. Parter musí bohužel obsahovat nutná parkovací stání a aby nebyli uživatelé okradeni o klidový a setkávací prostor, byl přesunut do úrovně podkrovního podlaží ve formě několika společenských místností sloužících rozmanitým zájmům a střešní terasy. Uliční fasáda ideově vychází z uličního neřádu týkajícího se výškového členění jednotlivých staveb pomocí říms potažmo okenních otvorů. Reliéf vytváří abstrahovaná podoba stromu jako symbolu života. Naopak dřevěná fasáda obrácená do dvora nabírá měkký a pravidelný dojem.