SMUTEČNÍ SÍŇ /2012/

Soutěžní návrh smuteční síně na řepský hřbitov v Praze. Síň je situována při příjezdové komunikaci, na což byl kladen důraz i samotným zadáním. Hlavní vstup by měl uzavírat lipovou alej /přístupová pěší komunikace/. To je patrné z vizualizace zákresu. Objekt má jednoduchý stavební program. Na hlavní vstup přímo navazuje smuteční síň otevřená až do střešního prostoru. Odtud je přístupný exteriérový prostor, na který se vážou wc a sklad, přístupný je odtud i podstřešní prostor nad zadní částí. Z druhé strany je pak obsažena místnost určená k administrativní činnosti. Konstrukčně by se mělo jednat o betonovou skořepinu laděnou do bílé barvy. Smuteční síň má před prosklené boční stěny osazeny plechové okenice s otvory ve tvaru padajících listů /strom jako symbol života a smrti/. Jednoduchý objem stavby má také komunikovat s níže položenou kapličkou.