MÚ Kostelec nad Orlicí /2018/

Hlavní nosnou myšlenkou při postupu úprav v oblasti chodby (haly) a obřadní síně je prostory sjednotit a vytvořit tak reprezentativní a důstojný vzhled. Toho je docíleno především mobiliářem a doplňkovými prvky osvětlení, značení apod. Dalším vstupem, který návrh do jisté míry návrh může limitovat jsou stavební práce a celková cena úprav. Do stávajících konstrukcí je tedy zasahováno pouze minimálně.