POBOČKA RAIFFEISEN /2015/

Stavební objekt dodávaný firmou Cubespace a vytvořený pro Raiffeisenbank. Jedná se o mobilní libovolně přemístitelnou buňku obsahující pracovní prostor pro dva zaměstnance a vedoucího, dětský koutek, kuchyňku, hygienické zázemí a prostor bankomatu.