Památník Klatovy /2018/

Při úvaze o tom, jak koncepčně pojmout a uchopit zpracování památníku, jsem jednak hledal signifikantní symbol vystihující 1. světovou válku a druhak takový symbol, který by bylo možné přenést a přizpůsobit ho současné době a potřebám uvažované lokality. Úvahy se od začátku ubíraly směrem k památníku jako urbanistickému prvku spíše než k solitérnímu dílu zasazenému v prostoru. Území v současné době působí přírodním nenápadným dojmem a tak je také návrh pojat s cílem působit co nejméně rušivým dojmem a tak, aby se stal nenápadnou součástí prostoru. Dílem, které si účastník může projít, kde se může posadit, jednoduše ho zažít.